Auto elektrikë

Auto elektrikë

Sektori i auto elektrikës të veturave  brenda auto servisit AG-Auto Tronic ofron shërbim për gjetjen dhe riparimin e defekteve në segmentet vijuese: grupi i ndriçimit, ndezja, pajisjet elektrike dhe elektronike si dhe instalimet. Makinat moderne kanë gjithnjë e më shumë funksione të kontrollit elektronik, kështu që njohja e elektronikës për pajisjet elektrike dhe elektronike në makinë është thelbësore për gjetjen efikase të gabimeve.

Back to top