Auto mekanikë

Automekanikë

Punëtoria e veturave brenda servisit tonë posedon pajisje dhe mjete bashkohore më të mira diagnostikuese.Meqenëse jemi të lidhur vetëm me markën e automjeteve Vw, Audi, Seat, Skoda, ne i kemi te gjitha mjetet dhe pajisjet e nevojshme për të arritur efikasitetin maksimal.

Menaxheri i Shërbimit Gëzim Bekteshi është një inxhinier i maqinerise i kualifikuar, me një traditë autoservisi që garanton të gjithë klientët aktual dhe të ri në lidhje me cilësinë e shërbimit tonë, i cili është i njohur vetëm për ata që kanë servisuar  tashmë automjetet, për kënaqësinë e tyre.

Mekanikët  cilësore dhe të trajnuar të këtij profesioni do të zgjidhin të gjitha problemet që parashtrohen para tyre në një periudhë të paraparë kohore.

Back to top