Auto lustrim-polir

AUTO LUSTRIM-POLIR

Sektori për “Lustrim-Polir & Larje kimike” në kuadër të Auto Servisit AG-Auto Tronic, ofron të gjitha shërbimet e polirimit të aplikuara sipas standarteve dhe direktivave profesionale nga MENZERNA.
-Të gjitha lëndët e prodhuesit MENZERNA janë të patentuara për cilësinë dhe jetëgjatësinë e tyre të garantuar. Përmes formulës unike të cilën e përmbajnë pastat e MENZERNA , ato japin shkëlqim të jashtëzakonshëm, cilësi të lartë të performancës si dhe me aplikimin e stafit të licensuar, maqinave moderne, procesi i lustrimit-polirit mënjanon gërvishtjet në shtresën e jashtme të automobilit d.m.th. krijohet mbrojtje ndaj kripës, shiut acid, ngricës, diellit ….
Gjithashtu ofrojmë lustrim-polir të fenerëve me cilësi të lartë të tejdukshmërisë me pamjen e prodhimit të fabrikës.
Çmimet ndryshojnë në varësi të klasës dhe madhësisë së automjetit të cilit i takon.

Back to top