Sigurim

Sigurimi i Аutopërgjegjësisë


Sigurojeni përgjegjësinë tuaj në rast dëmi.

Sigurimi  Kasko


Mbulimi i dëmeve të automjetit tuaj pavarësisht nga arsyeja dhe fajësia

Kartoni Jeshil


Gjatë udhëtimit jashtë vendit, është e nevojshme që të keni Karton Jeshil për automjetin tuaj.

Sigurimi Kufitar


Sigurimi kufitar është i detyrueshëm për të gjitha automjetet me targa të huaja të cilat nuk posedojnë sigurim të detyrueshëm të përgjegjësisë që është i vlefshëm për qarkullim në Republikën e Maqedonisë

Back to top